1970-talet

1976

Ericofon 700 Filstorlek 6,1 MB.
De telefonapparattyper som 1892 och 1931 konstruerades av LM Ericsson blev stilbildande. De apparater som i dag används av telefonadministrationer över hela världen är vidareutvecklingar av 1931 års apparat. Skillnader föreligger givetvis vad beträffar design och konstruktion men huvuddragen är väsentligen desamma. LM Ericssons senaste apparatkonstruktion av denna basmodell är den välkända apparaten DIALOG introducerad på världsmarknaden 1962.
LM Ericssons enstycksapparat ERICOFON, som introducerades 1956 blev banbrytande inte bara genom sin unika och funktionella form utan framför allt genom att apparatmodellen innebar möjligheter för telefonförvaltningar att erbjuda abonnenterna ett alternativ till den gängse apparattypen av traditionell form. Den kommersiella framgång, som ERICOFON haft, är det bästa beviset på abonnenternas uppskattning av apparatens utseende, tekniska kvalitet och bekväma handhavande.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline