Historik


STSF bildades 1994 och har f.n. ca 200 medlemmar. Vår önskan är att vara en levande förening där medlemmarnas telehistoriska kunnande, kommer föreningen till gagn. För sin utveckling är STSF helt beroende av medlemmarnas arbete i föreningen. För att hålla nytänkandet vid liv, eftersträvar vi t.ex. en kontinuerlig föryngring av styrelsen genom högst 6 års mandattid i en följd samt nyval varje eller vartannat år.

4 gånger per år kommer vår tidning Phonetiken ut. Den innehåller artiklar och reportage med teletekniskt innehåll.  Det finns även en annonssida där medlemmarna kan sälja/köpa/byta grejer med varandra.

Vi har även en klubblokal söder om Stockholm där vi har ett omfattande bibliotek med dokument företrädesvis från   LM Ericsson och Televerket.  Där finns även många telefonapparater ända från sekelskiftet (1900) och fram till våra dagar.

​Ett pågående STSF-projekt är att samla dokumentation om svenska telefoner under 100 år (1877-1977) och på olika sätt göra denna information tillgänglig. Som ett första steg har föreningen producerat en 30 minuters videofilm "Telefoner tillverkade av L.M. Ericsson" som visar ett 70-tal telefoner som introducerades mellan 1878 till 1920-talet.

Vår önskan är att alla medlemmar bidrar till föreningens verksamhet. Vi vill att föreningen skall vara "levande" vilket vi försöker åstadkomma bl.a. genom en tät förnyelse av styrelsen.

Välkommen som medlem!

vagg_1931s.jpg
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline