lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening


Telefonkiosk ca 1940.

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening, STSF, är en ideell förening med ändamål att bl. a:

- sprida telehistorisk information
- öka medlemmarnas kunskap om telehistoria
- stödja intresset för samlandet av telehistoriska föremål
- anordna medlemsträffar för utbyte av information.


Föreningen anordnar träffar och ger ut ett medlemsblad. Vi har ambitionen att samla dokumentation om svenska telefoner under 100 år (1877-1977) och på olika sätt göra denna information tillgänglig. Som ett första steg i dessa planer har STSF producerat en 30 minuters videofilm "Telefoner tillverkade av L.M. Ericsson" som visar ett 70-tal telefoner som introducerades mellan 1878 till 1920-talet.

Text/bild från denna webb får ej användas utan tillstånd av resp. författare. Smärre textutdrag får dock

göras om källan anges.