lf_logo.png

Start Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Om STSF Styrelse Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Styrelse

Ordförande Tommy Sundgren          ordforande(at)stsf.org
Kassör Rustan Gandvik   kassor(at)stsf.org
Sekreterare Lars Lindström
Ledamot Roger Karlson
Suppleant Richard Norell

STSF Stadgar har reviderats och godkänts 2016-04-23.