lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Styrelse & Stadgar

Ordförande Jan Wirström          ordforande(at)stsf.org
Kassör Roger Karlson kassor(at)stsf.org
Sekreterare Ulf Collovin
Ledamot Hans Ekerås
Suppleant Richard Norell

STSF Stadgar har reviderats och godkänts 2016-04-23.