lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Schema Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Schema

På den här sidan kommer vi att publicera principscheman till telefonapparater. Vi har börjat med LM Ericsson eftersom de oss veterligen inte släppt någon schemasamling som exempelvis Telegrafverket gjort.

PDF filerna har inbyggda länkar till schema men även till sammanställningar, foton på apparater och annan intressant information. Notera att webbläsaren FireFox i version 19 eller 20 har problem att hantera länkarna i PDF. Detta kan du själv åtgärda genom att i Verktyg / Inställningar / Program - och för "Portable Document Format" välja "Använd Adobe Acrobat (i FireFox)".

Filerna kommer att successivt kompletteras och det vore tacknämligt om du kan dela med dig till styrelsen av dina samlade schema, foton etc. Kontakta i så fall någon i styrelsen så fixar vi det.

Telefoner från LM Ericsson med scheman, beskrivningar, foton etc:

Komplett Fil med all data (blir liten text på din skärm, men du kan förstora bilden)

Redigerad Fil med visst data exkluderat (blir större text på din skärm)