lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Phonetiken i PDF

Medlemstidningen Phonetiken startades 1994 och utkommer fyra gånger per år sedan 2006. Har kan du läsa de tidningar som är äldre än två år. VIll du läsa de senaste är det enklast och snabbast att gå med i föreningen. Se sidan Kontakta oss.

Här finns en sammanställning av alla artiklar 1994 - 2016 sorterade i alfabetisk respektive kronologisk ordning.

Text/bild från STSF webb får ej användas utan tillstånd av respektive författare. Smärre textutdrag får dock göras om källan anges. Kontakta någon i styrelsen vid förfrågan.