lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Om STSF

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening, STSF, är en ideell förening med ändamål att:

  • stimulera samlandet av telehistoriska föremål
  • öka kännedomen och sprida information om teleteknikens historia  
  • anordna medlemsmöte och ge ut en medlemstidning

Ett pågående STSF-projekt är att samla dokumentation om svenska telefoner under 100 år (1877-1977) och på olika sätt göra denna information tillgänglig. Som ett första steg har föreningen producerat en 30 minuters videofilm "Telefoner tillverkade av L.M. Ericsson". Filmen visar ett 70-tal telefoner som introducerades mellan 1878 och 1920-talet.

Om Du önskar bli medlem i STSF betalar Du årsavgiften på 150 kr eller årsavgift för familj på 200 kr. Har Du utrikes postadress är årsavgiften 30 euro. Inbetalning gör Du enklast till föreningens plusgiro 75 73 64 – 5. Glöm ej att ange namn och adress och helst även telefon dagtid och kvällstid samt e-postadress. Dina uppgifter blir införda i medlemsmatrikeln och via Din e-post kan du få snabb information om aktuella händelser som rör föreningen. Våra stadgar hittar Du via webbmenyn.

​För den ringa medlemsavgiften får Du möjlighet att årligen delta vid STSFs årsmöte på våren och ett möte under hösten. Våra möten anordnas vanligen på telehistoriskt intressanta platser och är i regel kombinerade med visning och/eller föredrag och avslutas med en improviserad marknad där teleprylar byter ägare.

För årsavgiften får Du fyra nummer av medlemstidningen "Phonetiken" med telehistoriska artiklar och föreningsnyheter samt en annonsspalt för medlemmar. Dessutom får Du en medlemsmatrikel minst en gång om året.

Välkommen som medlem!