lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

2018 - 2021

2018-1.jpg

Ur innehållet:

 - Välkomna till Lund

 - Telegramexpedition vid förra sekelskiftet
 - Betulander på Tekniska Museet

 - STSF på facebook
 - Nyfiken på Skansenprojektet?

 - Återfunnen faktura från Hakon Brunius & Co

2018-2.jpg

2018-2x.jpg

Ur innehållet no.2:

 - Ett besök i Kyrkekvarns fabrik 1881

 - Modernistiska pagodkiosker i Lund

 - Minnen från världsutställningen i Sevilla 1992

 - STSF:s årsmöte 2018 - dag 1

 - STSF:s årsmöte 2018 - dag 2

Ur innehållet no.2x:

 - Blankledningens revansch

2018-3.jpg

Ur innehållet:

 - "Tax" med guldkant

 - Ett litet kåseri om konsten att vara modern

 - Tillverkade Ericsson Sveriges första telefon?

 - Besök i Kina

 - Numrering av fingreskivor från L M Ericsson

 - Äldre fältapparater

 - Reläer

 - Telegrafbyggnaden i Lund

 - Telefonkiosk med dubbelfunktion

2018-4.jpg

Ur innehållet:

 - TELEFONEN - introduktion i reparationsteknik

 - Visning av Skansens historiska telenät

 - Cement-Jesus och telefonmodellen som Gud glömde

 - Vår tid är nu - eller långt senare?

 - Ett 100-årsjubileum

 - Lyx-hjärtat

 - TELEFONEN - mikrofonen

 - Besök från Australien

 - Telefon i miniatyr