lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

2018 - 2021

2018-1.jpg

Ur innehållet:

 - Välkomna till Lund

 - Telegramexpedition vid förra sekelskiftet
 - Betulander på Tekniska Museet

 - STSF på facebook
 - Nyfiken på Skansenprojektet?

 - Återfunnen faktura från Hakon Brunius & Co

2018-2.jpg

2018-2x.jpg

Ur innehållet no.2:

 - Ett besök i Kyrkekvarns fabrik 1881

 - Modernistiska pagodkiosker i Lund

 - Minnen från världsutställningen i Sevilla 1992

 - STSF:s årsmöte 2018 - dag 1

 - STSF:s årsmöte 2018 - dag 2

Ur innehållet no.2x:

 - Blankledningens revansch

2018-3.jpg

Ur innehållet:

 - "Tax" med guldkant

 - Ett litet kåseri om konsten att vara modern

 - Tillverkade Ericsson Sveriges första telefon?

 - Besök i Kina

 - Numrering av fingreskivor från L M Ericsson

 - Äldre fältapparater

 - Reläer

 - Telegrafbyggnaden i Lund

 - Telefonkiosk med dubbelfunktion

2018-4.jpg

Ur innehållet:

 - TELEFONEN - introduktion i reparationsteknik

 - Visning av Skansens historiska telenät

 - Cement-Jesus och telefonmodellen som Gud glömde

 - Vår tid är nu - eller långt senare?

 - Ett 100-årsjubileum

 - Lyx-hjärtat

 - TELEFONEN - mikrofonen

 - Besök från Australien

 - Telefon i miniatyr

2019-1.jpg

Ur innehållet:

 - Telefonen - hörtelefonen

 - En tax på spruckna ben

 - Telefonen - induktionsrullen

 - Den gäckande isolatorn

2019-2.jpg

Ur innehållet:

 - Telefonen - den galvaniska ringklockan

 - Telefonen - den polariserade ringklockan

 - Telefonen - kontaktvård

 - Ombyggnad av Skansens telehistoriska linjenät

2019-2x.jpg

Ur innehållet:

 - Specialnummer Hakon Brunius - En elektroteknisk pionjär

2019-3.jpg

Ur innehållet:

 - Phonetiken under 25 år

 - Telefonen - signalinduktorn

 - Telegramutdelarminnen från min barndom

 - Telefonen - klykfunktionen

 - Den gamla goda tiden

 - Aktiebolgaget Telemikrofon 1898 - 1906

2019-4.jpg

Ur innehållet:

 - Telefonen - tidiga scheman

 - Telefonen - våtbatteriet

 - Telefonen - enkelledning

 - Halvdana löften från Lund

 - Entusiastisk telfonsamler i Sör-Norge

 - Höstmöte på Grimetons Radiostation

 - Växelbord med självåterställande signaljack

 - Grimeton - teknisk beskrivning

2020-1.jpg

Ur innehållet:

 - Den automatiska telefonkopplingen

 - Telefonen - tidiga scheman (Tvm)

 - Tvärreglar (stänger) mellan Taxens benmagneter

 - Det förbannade Bell (del 1)

 - Löjtnant Ljungman och ingenör Wallin

2020-2.jpg

Ur Innehållet:

 - En sentida magnettelefon

 - Tips o trix

 - Iwan Zandén, en telefonhistoria

 - Telefonen - tidiga scheman (CB apparat BC 300)

 - Det förbannade Bell (del 2)

2020-3.jpg

Ur innehållet:

 - Det förbannade Bell (del 3)

 - Renström

 - Linjeomflyttningen

 - Larm på lyckan

 - Telefonen - Fingerskivan

2020-4.jpg

Ur innehållet:

 - Telefonens förhistoria

 - Statistik för PSTN

 - Hakon Brunius slår till igen

 - Och Öller hakar på

 - Telfonen - tidiga scheman (AT-apparat BC310)

 - Bildtelefonen - ett 60-talets försök som inte fick fart

 - Pagoden vid Telefonplan

2021-1.jpg

Ur innehållet:

 - Telefonen - tidiga scheman, avslutning

 - Det förbannade Bell del 4

 - Tallriksfyndet på Hotel Telegrafo Havanna

 - Ericssons utveckling av mobiltelefoner i Lund avsnitt 1

 - Några intressanta dokument (från LME & Co)

2021-2.jpg

Ur innehållet:

 - Om linjebyggnad och Skansenanläggningen

 - Ericssons utveckling av mobiltelefoner i Lund avsnitt 2

 - Telefonvisa

 - Det förbannade Bell del 5

 - Minnen från Telemuseum vid Karlaplan

2021-3.jpg

Ur innehållet:

 - Telegrafverkets linjebyggnadsteknik del 1

 - Nyinvigning av Pagoden vid Skansen

 - Ericssons utveckling av mobiltelefoner i Lund avsnitt 3

 - Teleguide - succé eller misslyckande

2021-4.jpg

Ur innehållet:

 - Telegrafverkets linjebyggnadsteknik del 2

 - Ericssons utveckling av mobiltelefoner i Lund avsnitt 4

 - En kanondag i Arboga - STSF:s årsmöte

 - Trä-Diavoxen - en inte alls unik produkt i Telis sortiment

 - Åsksmällen på Krylbokabeln

 - Öppet hus i STSF:s föreningslokal

 - Några ord om Västkustens första trådlösa telegrafstation