lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Medlemskap

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening (STSF), som bildades 1994, är en ideell förening med omkring 175 medlemmar. Föreningens främsta ändamål är att

  • stimulera samlandet av telehistoriska föremål
  • öka kännedomen och sprida information om telekommunikationens historia  
  • anordna medlemsmöten och ge ut en medlemstidskrift ​

​​​Som medlem får du årligen fyra nummer av tidskriften Phonetiken med telehistoriska artiklar och föreningsnyheter samt en annonsspalt. Dessutom får du årligen en medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till medlemmarna bland vilka många av landets främsta experter inom området finns.

Självklart får du som medlem möjlighet att delta vid STSFs årsmöte som äger rum på våren och ett möte under hösten. Mötena anordnas vanligen på telehistoriskt och/eller teknikhistoriskt intressanta platser och är ofta kombinerade med visning och/eller föredrag och avslutas med en auktion eller en improviserad marknad.

För att bli medlem i STSF betalar du årsavgiften på 150 kr eller årsavgift för familj på 200 kr. Har du utrikes postadress är årsavgiften 22 euro. Inbetalning gör du enklast till föreningens plusgirokonto 75 73 64 – 5. Vänligen ange namn och adress och helst även telefon dag- och kvällstid samt e-postadress. Dina uppgifter blir införda i medlemsmatrikeln och via din e-post kan du få snabb information om aktuella händelser som rör föreningen.

Våra stadgar hittar du via webbmenyn. För ytterligare information, vänligen kontakta oss på info(at)stsf.org. Vi finns även i en facebook-grupp STSF – Telehistoria där många medlemmar och andra är aktiva i diskussioner och informationsutbyte.

​Vi önskar dig välkommen till STSF !