lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Kgl.Telegrafstyrelsen

Här återges ett axplock artiklar ur Tekniska Bilaga till Kungl. Telegrafstyrelsens Månads-Crikulär 1895-1920 och från Tekniska Meddelanden från Kungl. Telegrafstyrelsen 1920-1940. Artiklarna är publicerade med tillstånd av Telia.

Artikelregister

Teknisk Bilaga till Telegrafstyrelsens Månads-cirkulär Filstorlek 127 KB.
Dokumentet täcker samtliga artiklar för åren 1895 - 1920.

Tekniska meddelanden från Telegrafstyrelsen Filstorlek 73 KB.
Dokumentet täcker samtliga artiklar för åren 1920 - 1940