lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Historia

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening, STSF, är en ideell förening med ändamål att bl. a:

- att samla och göra tillgänglig telehistorisk information

- att stimulera samlandet av telehistoriska föremål

- att anordna medlemsmöte och ge ut en medlemstidning

STSF bildades 1994 och har f.n. ca 180 medlemmar. Vår önskan är att vara en levande förening där medlemmarnas telehistoriska kunnande, kommer föreningen till gagn. För sin utveckling är STSF helt beroende av medlemmarnas arbete i föreningen. För att hålla nytänkandet vid liv, eftersträvar vi t.ex. en kontinuerlig föryngring av styrelsen genom högst 6 års mandattid i en följd samt nyval varje eller vartannat år.

Ett pågående STSF-projekt är att samla dokumentation om svenska telefoner under 100 år (1877-1977) och på olika sätt göra denna information tillgänglig. Som ett första steg har föreningen producerat en 30 minuters videofilm "Telefoner tillverkade av L.M. Ericsson" som visar ett 70-tal telefoner som introducerades mellan 1878 till 1920-talet.

Vår önskan är att alla medlemmar bidrar till föreningens verksamhet. Vi vill att föreningen skall vara "levande" vilket vi försöker åstadkomma bl.a. genom en tät förnyelse av styrelsen.

Välkommen som medlem!