lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

2010 - 2013

2010-1.jpg

Ur innehållet:

- Museet som sover törnrosasömn

- Fröken Ur - en tjänst i tiden

- Transponerade telefonledningar

2010-2.jpg

Ur innehållet:

- Åttskruven

- En mästares hädanfärd

2010-3.jpg

Ur innehållet:

- Korsnäsrännan och dess märkliga telefonledning

- Pulpetens födelse

2010-4.jpg

Ur innehållet:

- Bland liljor, grevar och fransoser

- Några ord om de sista privata telenäten i Sverige före avregleringen

2011-1.jpg

Ur innehållet:

- Var det i Havanna allt började?

- Eskilstuna-Torpa-Kungsörs telefonförening

- Skogstelefonledningar

2011-2.jpg

Ur innehållet:

- Mot framtiden med induktion

- Nyheter från TT

- Skillnaden mellan ”Triangelmärkt” propp och Televerkets gamla för modularanslutna telefoner

2011-3.jpg

Ur innehållet:

- Äppelbo i Västerdalarna

- Fjärrskrift, berättelse om tillkomsten av en lång skrift

- Då telefonen kom till Östersund

- En gammal telegrafstation

2011-4.jpg

Ur innehållet:

- Den svåra eldsvådan i Telegrafverkets verkstad 1908

- Minnen från Televerkets centrala reparationsavdelning

- En tårta i Äppelbo

2012-1.jpg

Ur innehållet:

- Egnér-Holmströms starkströmsmikrofon

- Några nya noteringar om Hakon Brunius

- En påtvingad resa utan bagage

2012-2.jpg

Ur innehållet:

- Vanskelige forhold, del I

- När telefonen i Malmö var ung

- Om STSFs gåva (en AB112-apparat) till Mårbacka minnesgård

2012-3.jpg

Ur innehållet:

- Historien om en skarvmetod

- Dyrt att leva - dyrt att dö

2012-4.jpg

Ur innehållet:

- Blankledning i miniatyr

- Nickelplätering, förnickling

- Ett minne från min tid som telearbetare nummer 764

- Telegrafverkets första telefonnät

- Om att använda fingerskivsimpulserande telefoner i moderna telefonnät

2013-1.jpg

Ur innehållet:

- Vanskelige forhold, del II

- Tag 000 för Riks. Telefonistminnen från 1960-talet

- Monumentet i Märsta

- Till minne av K. V. Tahvanainen

2013-2.jpg

Ur innehållet:

- STSF-mötet i Karlsborg

- Optiska telegrafen i Stockholm

- Då Telegrafverket blev Televerket

- En gåta får sin lösning

2013-3.jpg

Ur innehållet:

- Semestertrippen till Treungen och Juthbacka

- Hårdlödning, hur gör man?

- Museet "Gammplatsen"

- Trådbunden telefoni snart historia

- En studieresa till Sandviken

Bilder till Phonetiken 3

2013-4.jpg

Ur innehållet:

- Telehusen i Nynäshamn

- En genial uppfinnings historia

- En okänd värld

- Branden i Karlstads telestation

- Höstmötet lördagen den 26 oktober

Bilder till Phonetiken 4