lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1998 - 2001

1998-1.jpg

Ur innehållet:

- Telegrafverkets väggapparat med mikrotelefon, Tvm eller AC 150

-   Bokstavskoder för Telegrafverkets telefonapparater och växlar

- Utstämplingsnummer för LM Ericssons telefonapparater

1998-2.jpg

Ur innehållet:

- Telehistorisk vandring i Stockholm

- BC 316

- Hur bör man lämpligen montera en väggapparat?

- Bilaga: Ett skolarbete om LM Ericsson

1998-3.jpg

Ur innehållet:

- Telegrafonen 100 år

- Från Laisvall till Älvros

- Aktiebolaget L. M. Ericsson & C:o Telegraf- och Telefonfabriker

1999-1.jpg

Ur innehållet:

- Föreningens 5-åriga historia

1999-2.jpg

Ur innehållet:

- Hakon Brunius

- Äldre telefonmateriel inom armén

1999-3.jpg

Ur innehållet:

- ATCA Rochester fall show 1999

- Hemma hos Fröken Ur

- Telefonkriget 1883 - 1918

- Från förr av Thord Andersson

2000-1.jpg

Ur innehållet:

- Anton Henric Öller, en pionjär inom svensk elektronik

2000-2.jpg

Ur innehållet:

- Det stora Telekriget i Stockholm

- Historien om Öller del II

- Reis' telefon

2000-3.jpg

Ur innehållet:

- Svenska telefon & telegrafskyltar

- En stolpsamlares bekännelse

- Grays telefoner

2001-1.jpg

Ur innehållet:

- Några årtal i Göteborgs telehistoria

- Telefonmuseet i Hellerup har stängt

- Hundra år med pagoden

- Starkströmsmikrofonen

2001-2.jpg

Ur innehållet:

- Då telegrafen kom till Kalmar år 1855

- Kristallmottagare av fabrikat Ericsson

- Från guldgaloner till reflexband

2001-3.jpg

Ur innehållet:

- Telefonapparaternas skötsel

- Biltelefonens intåg i Sverige

- Telefonapparat BCV

- LM Ericssons 100-års minnesjetong

- Märken och gradbeteckningar