lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1970-talet

1976

Ericofon 700 Filstorlek 6,1 MB.
De telefonapparattyper som 1892 och 1931 konstruerades av LM Ericsson blev stilbildande. De apparater som i dag används av telefonadministrationer över hela världen är vidareutvecklingar av 1931 års apparat. Skillnader föreligger givetvis vad beträffar design och konstruktion men huvuddragen är väsentligen desamma. LM Ericssons senaste apparatkonstruktion av denna basmodell är den välkända apparaten DIALOG introducerad på världsmarknaden 1962.
LM Ericssons enstycksapparat ERICOFON, som introducerades 1956 blev banbrytande inte bara genom sin unika och funktionella form utan framför allt genom att apparatmodellen innebar möjligheter för telefonförvaltningar att erbjuda abonnenterna ett alternativ till den gängse apparattypen av traditionell form. Den kommersiella framgång, som ERICOFON haft, är det bästa beviset på abonnenternas uppskattning av apparatens utseende, tekniska kvalitet och bekväma handhavande.