lf_logo.png

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1960-talet

1964

DIALOG en ny telefonapparat Filstorlek 4,2 MB.
Då L M Ericsson 1931 lanserade en telefonapparat med mikrotelefon och kåpa i härdplast presenterades samtidigt en yttre apparatform, som i stora drag accepterats och bibehållits av alla större telefonfabrikanter, när det gällt traditionella abonnentapparater komplett utrustade med mikrotelefon, fingerskiva och ringklocka. Karakteristisk har den sneda fronten med fingerskivan varit samt kåpans utformning att bilda ett fast säte för mikrotelefonen. I den mån man haft speciella syften eller konstruerat med utgångspunkt från en ny apparatfilosofi har givetvis nya arter dykt upp med egen form och funktionskaraktär, t. ex. ERICOFON, som introducerades 1956 och högtalartelefonen ERICOVOX från 1958. Världsmarknaden behöver en viss variation och några skilda arter kan med framgång produceras parallellt. Det är emellertid fullt klart att de stora telefonförvaltningarna alltjämt räknar med att till största delen tillgodose sina abonnenter med en modern, traditionell apparattyp. L M Ericsson har därför 1962 introducerat en ny telefonapparat DIALOG.

DIALOG form och färg Filstorlek 1,6 MB.
Den telefon som L M Ericsson tillverkat sedan början av 1930-talet har ur teleteknisk synpunkt starkt utvecklats. Den yttre formen har emellertid med några smärre förändringar varit densamma. Den tidigare modellen uppfyllde visserligen mycket höga anspråk ur formgivningssynpunkt men motsvarade inte de aktuella tekniska och funktionella krav som hade uppställts i programmet för DIALOG. Dessa krav var till stor del helt nya och mycket rigoröst formulerade. Vid utvecklingen av L M Ericssons telefonapparat DIALOG omformades därför kåpan och handmikrotelefonen för att möta dessa.