lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen 1800-talet 1900-1920 1920-1940 Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1920-1940

1922

Stockholms första automatiska telefonstation, Norra Vasa Filstorlek 2.1 MB.
Under år 1923 kommer Stockholm att erhålla sin första helautomatiska telefonstation, Norra Vasa, förlagd till fastigheten Norrtullsgatan 47 och avsedd att i första utbyggandet inrymma 5000 abonnentledningar. Stationen bygges av Allmänna Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson enligt ett system, grundat på Överingeniör Hultmans uppfinning och patent.

1928

En notis från telefonnätet i Stockholm: Apparatbil Filstorlek 870 KB.
Numera sker distributionen av telefonapparater till och från abonnenterna i Stockholmsnätet per bil med särskilt för ändamålet inrett karosseri uppmonterat på 1-tons Ford lastvagnschassis och kostande komplett c:a 3,500 kr.

1929

Linjeraset i Jönköping den 15 januari 1929 Filstorlek 1.2 MB.
Den starka nordliga storm, som den 15 januari detta år svepte fram över stora delar av landet och vars styrka uppmätts till c:a 20 sekundmeter, förorsakade i Jönköping ett svårt ras å den par-stolplinje, som framdragits utefter stranden av Vättern mellan S. J:s yttersta spår och strandskoningen.

1932

Anknytningsväxel för yttre Linjeväljaranknytning med centralförbindelse Filstorlek 180 KB.
Tgst har fastställt ändrad typ av anknytningsväxel för yttre linjeväljaranknytning med centralförbindelse, vid LB-, CB- och AT-system.

Apparater för talhytter och telefonkiosker Filstorlek 500 KB.
Telegrafstyrelsen har fastställt, att LB-väggapparat, typ AC 140, skall komma till användning i talhytter och telefonkiosker av ny modell. Där behov förefinnes, kan apparatens skrivhylla förses med en cellonskiva i ram.

1933

Ändringar å telefonstol Filstorlek 300 KB.
Telegrafstyrelsen har fastställt, att stol, telefon-, modell 1925, ritning F-1872, hädanefter skall förses med perforerad sits i enlighet med ritning G-2637. Även å gamla och i bruk varande stolar av denna typ böra sitsarna perforeras på samma sätt, om önskemål därom framställas.

Telefonapparat BC 330 Filstorlek 1.2 MB. Telegrafstyrelsen har fastställt följande nya apparattyp: Telefonapparat BC 330, AT bordapparat. Den är avsedd att efter hand ersätta den nu gällande typen BC 310.

Telefonapparat BC 321 CB sidoapparat och telefonapparat BC 331 AT sidoapparat 1.2 MB.
Telegrafstyrelsen har fastställt följande nya apparattyper: Telefonapparat BC 321, CB sidoapparat och Telefonapparat BC 331, AT sidoapparat. Dessa båda apparattyper äro avsedda att vid nytillverkning ersätta mikrotelefonväxel CD 567 för CB telefonapparater och mikrotelefonväxel CD 568 för AT telefonapparater.

1937

Telegrafverkets museum Filstorlek 4.1 MB.
Telegrafverkets museum har i dagarna öppnats för allmänheten. Därmed har ett mångårigt arbete burit frukt, ett arbete, som utförts kan man säga utan att göra något större väsen av sig. Det har också visat sig, att en ej obetydlig del av telegrafverkets tjänstemän haft mycket ringa eller ingen kännedom om hur detta museum kommit till eller hur det planerats. En kort redogörelse för dessa saker torde därför här vara på sin plats.

1938

Telegrafverkets nya avgiftsapparat Filstorlek 1.4 MB.
De avgiftsapparater, som telegrafverket hittills haft uppsatta för allmänheten i kiosker, väntsalar och på vissa allmänna platser, där behov av tillgång till telefon förefinnes, ha som bekant genomgående varit anslutna till manuellt betjänade telefonstationer. Samtalen från dessa avgiftsapparater ha sålunda expedierats av en telefonist, som, sedan hon av trafikanten mottagit vederbörlig beställning och uppringt begärd adressapparat, anmodat beställaren att nedlägga fastställd avgift i den vid apparaten uppsatta avgiftsbössan.